ಶ್ರೀ ಥಾವರ್‌ ಚಂದ್‌ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

Back
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ರಾಜಭವನ
ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ದೂರವಾಣಿ: 91-80-22254102, 103,104,105
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22254017

ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ: governor.rbblr-ka@gov.in

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು

 

ಹುದ್ದೆ

 

ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ

 

1

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪ್ರಭು ಶಂಕರ್

 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

secretary.rbblr-ka@gov.in

2

ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ

 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಪ್ತಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

ps.rbblr-ka@gov.in

3

ಶ್ರೀ ಸಾಬು ಥಾಮಸ್

 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರ  ಎಡಿಸಿ (police)

 

adcp.rbblr-ka@gov.in

4

ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ  ಎಡಿಸಿ (air force)

 

adca.rbblr-ka@gov.in

5

ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ  ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

6

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಾಲ್ ಗುಜೆರ್  ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಅಧಿಕಾರಿ 

osd.rbblr-ka@gov.in

7

ಶ್ರೀ ಆದರ್ಶ ಪಾಸ್ವಾನ್  ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಅಧಿಕಾರಿ 

 osdgovkar@gmail.com

8

ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ಜೈನ್      ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 

 

9

ಶ್ರೀ ನಂದಲಾಲ್ ಜೋಶಿ  ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS